Laos/O-1

EWAP/86 : Nogle få Cessna O-1 er måske fortsat i tjeneste.