Holland | Boeing CH-47 Chinook

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
THK>DHC 298 Squadron Gilze Rijen CH-47D/F Chinook (15) TP>ex Soesterberg 07
JNTD/302 Squadron Fort Hood, TX CH-47F (2-4>5) 9/2012

THG = Taktische Helikopter Groep (Tactical Helicopter Group)
DHC = Defensie Helikopter Commando (Defence Helicopter Command)
JNTD = Joint Netherlands Training Detachment

AFM 2/96 : Luftvåbnet i Holland har modtaget de 2 første CH-47D Chinook transporthelikoptere. D-665 ankom til Soesterberg 23/12/1995, efterfulgt af D-664 dagen efter. Er de første af i alt 7 ex-canadiske CH-147, som alle leveres i år efter opgradering. D-666 forventes leveret 20/1/1996, efterfulgt af D-667. D-661 bruges af Boeing til at teste ny software, mens D-662 og D-663 bruges til træning ved Summit, Delaware.

AFM 8/03 : 298 Squadron med 13 Chinook transporthelikoptere skal flyttes til Gilze Rijen når Soesterberg lukkes.

AFM 11/03 : Luftvåbnets Chinook helikoptere fra 298 Squadron skal flyttes fra Soesterberg til Gilze Rijen 2005-07.

AFM 11/04 : Holland ønsker yderligere 7 Chinook transporthelikoptere. De første 3-4 forventes finansieret i 2005-budgettet. Har allerede 13 stk. ved 298 Squadron. Enheden skal flyttes fra Soesterberg til Gilze Rijen inden 2007.

AFM 9/05 : En CH-47D Chinook helikopter [D-105] fra 298 Squadron foretog en hård landing 27/7/2005 nær Spin Boldak i Afghanistan pga. dårlig sigtbarhed. Besætningen på 6 mand og 25 afghanske tropper ombord slap uskadte. Men en efterfølgende brand ødelagde helikopteren.

AFM 11/05 : Holland ønsker at erhverve yderligere 5 CH-47 Chinook transporthelikoptere til 298 Squadron ved Soesterberg. 4 helikoptere skal ombygges til operationer med specialstyrker.

AFM 8/06 : Luftvåbnet råder over 11 CH-47D Chinook tunge transporthelikoptere. Yderligere 6 CH-47F forventes bestilt inden for kort tid, mens de ældre helikoptere opgraderes til samme standard. 3 mere forventes bestilt på et senere tidspunkt.

AFM 11/06 : Den hollandske regering har anmodet om op til 9 CH-47F transporthelikoptere sept. 2006. 298 Squadron ved Soesterberg opererer allerede 11 CH-47D helikoptere, som skal opgraderes til samme standard. Planer om at købe 5 nye helikoptere blev fremsat sept. 2005, men da luftvåbnet mistede sin anden helikopter nov. 2005, blev antallet forøget til 6 stk. Den endelige kontrakt forventes at omfatte option på yderligere 3 stk.

AFM 12/06 : Beslutningen om at erhverve yderligere 6 nye CH-47F Chinook transporthelikoptere vil blive truffet inden årets udgang. Vil blive leveret i 2009. Til gengæld er opgraderingen af de 11 resterende CH-47D helikoptere blevet udsat i adskillige år. Helikopterne vil tilgå 298 Squadron, som i 2007 flytter fra Soesterberg til Gilze Rijen.

AFM 4/07 : Holland indgik kontrakt med Boeing 15/2/2007 om levering af 6 nye CH-47F(NL) Chinook transporthelikoptere. Vil supplere 11 CH-47D helikoptere ved 298 Squadron, Soesterberg (2 CH-47D er gået tabt i Afghanistan, hhv. 27/7/2005 og 31/10/2005). De nye helikoptere leveres juli 2009>jan. 2010.

AFM 3/09 : De 6 nye Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere vil blive leveret i løbet af 6 måneder fra mellem dec. 2009 og april 2010. Helikopterne, som får serienr. D-890>D-895 [c/n M8890>MM8895], tilgår 298 Squadron ved Gilze-Rijen, som allerede råder over 11 CH-47D helikoptere.

AFM 4/11 : Den første af i alt 6 nye Boeing CH-47F(NL) Chinook transporthelikoptere [D-890; N1004W; c/n M8890] til det hollandske forsvar foretog sin første flyvning 15/2/2011. Den næste helikopter [D-891; N1074E; c/n M8891] er også tæt på at være færdigbygget. Disse to helikoptere skal testet ved Summit Airport nær Middletown, Delaware frem til aug. 2011. Herefter forventes den første helikoptere at blive leveret sep. 2011; resten følger frem til marts 2012. Holland har tidligere modtaget 13 CH-47D helikoptere i den sidste halvdel af 1990'erne. Omfatter 7 ex-canadiske CH-147 helikoptere (CH-47C) ombygget til CH-47D i 1995/95 og 6 nybyggede CH-47D i 1998/99. Men 2 af de sidstnævnte helikoptere gik tabt i Afghanistan i 2005. Typen opereres af 298 Squadron ved Gilze-Rijen. De 6 nye helikoptere kan alle bruges til specialoperationer.

AFM 7/12 : Den hollandske forsvarsminister oplyste 16/5/2012, at luftvåbnet vil modtage yderligere 11 nybyggede Boeing CH-47F transporthelikoptere. Det betyder sandsynligvis, at de eksisterende 11 CH-47D helikoptere ikke vil blive opgraderet til F-standard fra 2016. Ville have forlænget deres levetid frem til 2035. Købet af nye helikoptere anses for at være en mere kosteffektiv løsning og typen forbliver i tjeneste til 2045. De ældre helikoptere vil i stedet blive solgt, når alle nye er i tjeneste. De første 6 CH-47F forventes leveret om kort tid trods forsinkelser pga. software-problemer.

AFM 11/12 : De 2 første Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere til den hollandske Defence Helicopter Command ankom med skib til Antwerpen, Belgien 24/8/2012. Blev derefter transporteret til Woensdrecht AB i Holland, hvor de vil må monteret lokalt specialudstyr. Typen vil efter ombygning tilgå 298 Squadron ved Gilze-Rijen AB, som allerede råder over 11 ældre CH-47D helikoptere. Samtidig blev de 2 første af i alt 3 CH-47F helikoptere leveret til Joint Netherlands Training Detachment (JNTD) ved Fort Hood, Texas, hvor de vil blive brugt til træning. Den sidste af i alt 6 CH-47F helikoptere forventes at blive leveret primo 2013.

AFM 12/12 : De 2 første Boeing CH-47F(NL) Chinook transporthelikoptere blev formelt leveret til Hollands Commando Luchtstrijdskrachten ved Gilze-Rijen AB 8/10/2012. Er den anden [D-891; c/n M8891; ex N1074E] og tredje [D-892; c/n MM8892; ex N1098X] af i alt 6 helikoptere på bestilling. Den første helikopter [D-80; c/n MM8890; ex N1004W] bruges fortsat til testopgaver ved Boeing sammen med den sidste helikopter [D-895; c/n MM8895; ex N1154T]. De 2 sidste [D-893 (c/n MM893; ex N1122R) og D-894 (c/n MM8894; ex N1149Z] er blevet leveret til Fort Worth, Texas 6/9/2012, hvor de opereres af Joint Netherlands Training Detachment (JNTD). Denne enhed vil senere modtage D-895, mens D-890 tilgår 298 Squadron.

FG 28/3/15 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt en anmodning om levering af 17 Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere til Holland. Den potentielle kontrakt omfatter ligeledes 46 Honeywell T55 motorer, reservedele, træning og logistikstøtte. Typen skal supplere og gradvist afløse det hollandske luftvåbens flåde på 11 aldrende CH-47D samt 6 nye CH-47F helikoptere. Førstnævnte type er i gennemsnit 32 år gamle.

AFM 5/15 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt udenlandsk militærsalg af 17 Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere til Holland. Planerne blev forelagt for den amerikanske Kongres af Defence Security Co-operation Agency (DSCA) 19/3/2015. En endelig kontrakt vil også omfatte 12 T55-GA-714A reservemotorer, radioer og andet udstyr. Typen vil blive brugt til troppetransport, sanitetsopgaver, bjærgning af fly, faldskærmsoperationer, SAR, nødhjælpsoperationer, brandslukning samt støtte til tunge bygningsopgaver. De nye helikoptere vil supplere og gradvist afløse de 11 aldrende CH-47D versioner. Luftvåbnet har tidligere modtaget 6 CH-47F helikoptere i 2012.

AFM 11/15 : Det hollandske forsvarsministerium har 7/9/2015 bekræftet anskaffelsen af 14 nye Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere til afløsning af luftvåbnets 11 ældre CH-47D varianter. Vil blive leveret fra 2019 som supplement til 6 tidligere bestilte CH-47F(NL) varianter, som vil blive opgraderet. Dermed vil luftvåbnet råde over i alt 20 Chinook helikoptere. Tidligere planer om at anskaffe 11 CH-47F helikoptere i en lignende standard som de allerede leverede F(NL)-eksemplarer blev afvist i 2014, da løsningen blev anset for at være for dyr. I stedet vil der blive leveret standard US Army CH-47F Multi-Year II produktionsmodeller. Dog vil der blive foretaget mindre ændringer for at imødekomme lokale krav. Disse omkostningsbesparelser har tilladt bestillingen af ekstra 3 helikoptere ud over de 11 planlagte. Så mange komponenter som muligt fra de 11 ældre CH-47D helikoptere vil blive genbrugt under produktionen af de nye helikoptere. Den endelige hollandske kontrakt, som bliver del af US Army's 5-årige MYII produktionsaftale indgået 29/7/2014, forventes underskrevet inden udgangen af 2015.

FG 18/4/16 : Boeing modtog kontrakt 18/4/2016 gennem US Army for 12 CH-47F Chinook tunge transporthelikoptere til det hollandske luftvåben. Holland var blevet godkendt marts 2015 til at modtage op til 17 Chinook helikoptere med Honeywell T55-714A motorer som udenlandsk militærsalg fra den amerikanske regering, efterhånden som de nuværende D-modeller udfases. Det hollandske forsvar har allerede anskaffet 6 F-modeller, mens den seneste aftale bringer dette antal op på 18 stk.

AFM 6/16 : Boeing modtog kontrakt for 12 CH-47F Chinook transporthelikoptere til det hollandske luftvåben. Helikopterne, som skal produceres ved Ridley Township, Pennsylvania, blev bestilt gennem US Army 14/4/2016. Leveringen vil begynde i 2019. Holland råder allerede over 11 ældre CH-47D og 6 CH-47F(NL) helikoptere. Efter at have evalueret muligheden for at opgradere de ældre varianter, blev det besluttet at anskaffe nye CH-47F modeller til US Army Multi-Year II standard, som er billigere end specialversionen CH-47F(NL). Det amerikanske udenrigsministerium havde godkendt salget af 17 CH-47F helikoptere til Holland 19/3/2015. Men 7/9/2015 meddelte det hollandske forsvarsministerium, at kun 14 stk. ville blive bestilt pga. budgetbegrænsninger. Den endelige kontrakt antyder yderligere besparelser.

FG 4/5/17 : Boeing skal levere yderligere 2 CH-47F Chinook transporthelikoptere til Holland som del af kontrakt indgået gennem US Army. Oprindeligt blev 12 helikoptere bestilt i 2016 som del af flerårig kontrakt med den amerikanske hær. Den seneste aftale bringer antallet op på 14 eksemplarer, som skal afløse det hollandske luftvåbens CH-47D helikoptere. Holland har planer om at udfase sine 11 CH-47D helikoptere, mens 6 tidligere leverede CH-47F versioner skal opgraderes. Moderniseringsplanerne omfatter udskiftning af Honeywell ACMS (advanced cockpit management system) Block 6 udstyret, idet man ønsker en konfiguration lig US Army.

FG 7/17 : Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon har præsenteret en kontrakt for levering af yderligere 15 CH-47F transporthelikoptere til det hollandske luftvåben. Anskaffelsen omfatter både renoverede og nybyggede eksemplarer som del af ændring til FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) fra 28/4/2017. Arbejdet vil blive udført ved Ridley Township, Pennsylvania frem til 31/12/2020.

AFM 2/18 : Boeing skal modernisere 6 Chinook transporthelikoptere fra det hollandske luftvåben til den seneste CH-47F standard. Producenten og det hollandske forsvarsministerium indgik en aftale om opgraderingen 14/12/2017. Derefter vil luftvåbnet råder over i alt 20 CH-47F helikoptere. De 6 moderniserede eksemplarer vil begynde at blive leveret tilbage til luftvåbnet fra 2021. Opgraderingen omfatter Common Avionics Architecture System cockpit med digitalt automatisk flyvekontrolsystem. Luftvåbnet råder desuden over 11 CH-47D helikoptere, som kom i tjeneste fra 1995. Men disse vil nu blive udfaset. En kontrakt for de første 6 CH-47F blev indgået feb. 2007, hvoraf det første par blev overdraget juli 2012 inden afskibning til Europa. US Defence Security Cooperation Agency underrettede den amerikanske kongres marts 2015 om en mulig FMS-aftale (Foreign Military Sales) for 17 CH-47F helikoptere samt tilhørende reservedele og udstyr. Boeing fik tildelt en kontrakt april 2016 for produktion af 12 af disse helikoptere. Boeing bekræftede en ordre for i alt 14 nye eksemplarer, da aftalen om opgradering af de 6 eksisterende CH-47F til den seneste standard blev offentliggjort.

AFM 5/19 : Moderniseringen af det hollandske luftvåbens flåde af CH-47F transporthelikoptere vil begynde om kort tid, efter at de 2 første Chinook modeller er blevet sendt til USA med skib. Helikopterne forlod havnen ved Antwerpen 21/3/2019, efter at de var blevet skilt ad for transporten ved Woensdrecht Air Base. Vil blive opgraderet til Foxtrot MYII CAAS (Common Avionics Architecture System) standard. Det hollandske luftvåben har planer om at bringe alle sine CH-47F helikoptere op til denne seneste konfiguration. Råder desuden over 11 ældre CH-47D modeller, men efter 20 års tjeneste bliver disse stadig vanskeligere og mere bekostelige at vedligeholde. Modtog oprindeligt 13 Delta-varianter, men 2 eksemplarer gik tabt i Afghanistan i 2005. Blev suppleret med 6 nye CH-47F helikoptere mellem 2008 og 2012.
   I 2015 blev det besluttet at anskaffe yderligere 14 Chinook helikoptere bygget til den nye Foxtrot MYII CAAS standard. Det er nu planlagt at afsætte de 11 tilbageværende CH-47D modeller, mens de 6 oprindelige CH-47F varianter skal bringes op til den seneste konfiguration som del af kontrakt indgået med Boeing 14/12/2017. Mens de 2 første eksemplarer var stationeret i Holland og skulle sendes til USA for at gennemgå dette arbejde, er dette ikke nødvendigt med de 4 andre helikoptere, som er stationeret ved Fort Hood, Texas ved luftvåbnets 302 Squadron Joint Netherlands Training Detachment. Den første moderniserede CGH-47F model forventes at vende tilbage til Defence Helicopter Command ved Gilze-Rijen Air Base ved udgangen af 2020. Den fulde transformation forventes at være gennemført medio 2020. Derefter vil flåden omfatte 20 CH-47F helikoptere, alle til den seneste MYII CAAS standard.

FG 3/4/20 : Det hollandske luftvåben har modtaget sin første Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere produceret til producentens seneste standard. Den hollandske Defence Helicopter Commando vil modtage i alt 20 helikoptere af denne type med dobbelte rotorer. De sidste fabriksnye CH-47F modeller vil blive leveret til Holland i 2021. Råder allerede over 17 D- og F-modeller til en tidligere standard af Chinook, mens 14 nye eksemplarer er på bestilling.

AFM 6/20 : Boeing leverede den første af i alt 14 CH-47F MYII CAAS helikoptere [Multiyear II Common Avionics Architecture System) på bestilling til det hollandske luftvåben (RNLAF) 3/4/2020. Det første eksemplar [D-472] blev overdraget til Defence Material Organisation (DMO) ved Boeing's produktionsfaciliteter i Philadelphia, Pennsylvania. Det hollandske luftvåben vil modtage Multi R2 Block 1-varianten af Chinook med 9.4-version software til CAAS-cockpittet. RNLAF bliver det første udenlandske luftvåben, som modtager denne version, som er standardmodel for US Army. Men de hollandske helikoptere vil modtage en række yderligere modifikationer, så som et gulv med fleksibelt lastesystem, fast-roping system til specialstyrkemissioner og havarisikre sæder til besætningen. Den officielle overdragelse var oprindeligt planlagt til den 16/4/2020, som var 75-årsdagen for den operationelle enhed: 298 Squadron Grizzlies ved Gilze-Rijen Air Base. Men planerne blev ændret, da fejringen af årsdagen blev udskudt til senere i år. RNLAF råder over en blandet styrke på 11 CH-47D modeller [inkl. D-666] (yderligere 2 gik tabt ved ulykker i Afghanistan) samt 6 tidlig-standard CH-47F (NL) helikoptere, hvoraf de sidstnævnte kom i tjeneste i 2012. CH-47F (NL) er en specialversion af US Army's CH-47F med kraftigere motorer og et andet cockpit-layout. Den primære forskel mellem CH-47D og CH-47F er F-modellens fræsede konstruktion af skroget. Konstruktionen i et stykke reducerer vibrationer samt behovet for inspektioner og reparationer. RNLAF råder over 4 CH-47F (NL) modeller ved Joint Dutch Training Detachment (JDTD) ved Fort Hood, Texas, som har ansvaret for den indledende militære kvalifikationstræning af hollandske besætninger. De første 6 fabriksnye CH-47F helikoptere vil efter planen blive leveret til JDTD fra juni 2020. De 2 første eksemplarer forventes at ankomme til Holland ved udgangen af 2020. Efter modifikationer vil de officielt blive overdraget til RNLAF primo 2021. Samtlige helikoptere forventes at ankomme frem til udgangen af 2021, hvilket giver en styrke på 15 stk. ved Gilze-Rijen samt 5 stk. ved Fort Hood. Efter leveringen af de nye modeller til Gilze-Rijen vil de gamle D-modeller gradvist blive udfaset fra tjeneste ved udgangen af 2021. De 6 nuværende CH-47F (NL) varianter er alle nu i USA for at blive opgraderet af Boeing og vil modtage det samme layout og konfiguration som de nye CH-47F MYII CAAS helikoptere.

AFM 7/20 : Boeing Defense er ved at forberede afsendelsen af de første 2 eksemplarer fra et nyt parti af CH-47F transporthelikoptere til det hollandske luftvåben. De 2 helikoptere [D-472 (c/n M7472) og D-473 (c/n M7473)] blev fløjet fra fabrikken i Riley Township, Philadelphia i Pennsylvania til Huntsville, Alabama 5/5/2020, hvor de vil gennemgå post-produktion modifikationer, validering og verifikation inden levering. Når dette er gennemført, vil de blive afsendt til Holland. Det hollandske luftvåben har allerede 6 CH-47F modeller i tjeneste, som var blevet leveret i 2012. Elleve ældre CH-47D modeller er ligeledes i tjeneste. Oprindeligt var det planlagt at modernisere CH-47D modellerne og bringe dem op til samme standard som de første 6 CH-47F varianter. Senere blev det besluttet at anskaffe 14 fabriksnye CH-47F varianter i den seneste US Army Multi-Year II CAAS konfiguration (Common Avionics Architecture System) samt opgradere de 6 oprindelige CH-47F modeller til samme standard, mens de 11 CH-47D helikoptere vil blive udfaset. Dette vil give en standardiseret Chinook flåde på 20 MY II CAAS CH-47F modeller, hvoraf 16 vil blive opereret af 298 Squadron ved Gilze-Rijen Air Base, mens 4 vil forblive i USA ved Joint Netherlands Training Detachment (302 Squadron) ved Fort Hood, Texas til træning.

AFM 9/20 : De 2 første nye Boeing CH-47F Chinook transporthelikoptere til det hollandske luftvåben er blevet leveret til 302 Squadron ved Fort Hood, Texas. Helikopterne [D-474 (M7474) og D-475 (M7475)] ankom til basen 21/7/2020 for at påbegynde træningsflyvninger. Den første af de nye eksemplarer forventes at ankomme til Holland primo 2021. Det hollandske luftvåben har bestilt i alt 14 fabriksnye CH-47F modeller, som er konfigureret i MY II CAAS-standard (multi-year II common avionics architecture system). Dette svarer til den seneste version til US Army, men omfatter nogle ekstra specifikke modifikationer for Holland. Luftvåbnet råder allerede over 6 CH-47F(NL) modeller i den tidlige standard, som alle nu er tilbage ved Boeing for at blive opgraderet til den samme MY II CAAS-standard. Desuden er 11 ældre Boeing CH-47D helikoptere i tjeneste, men disse vil blive udfaset, når de nye CH-47F varianter er fuldt operationelle. Derefter vil Holland råde over en flåde på 20 helikoptere til samme standard. Heraf vil 15 stk. blive stationeret ved 298 Squadron, Gilze-Rijen, i den sydvestlige del af landet, mens de resterende 5 helikoptere vil være stationeret ved 302 Squadron, Fort Hood til træningsopgaver.

SCW 12/3/23 : Det hollandske forsvarsministerium annoncerede et forslag om salg af 6 CH-47D Chinook transporthelikoptere fra det hollandske luftvåben (KLu) til Billings Flying Services i Montana, USA 9/3/2023. Dette selskab, som allerede råder over CH-47 helikoptere, har specialiseret sig i brandslukning. KLu's 298 Squadron ved Gilze-Rijen udfasede sine sidste CH-47D Chinook modeller fra aktiv tjeneste dec. 2021. Siden da har størstedelen af CH-47D modeller været oplagret ved Gilze-Rijen. Efter at størstedelen af de nye CH-47F MYII CAAS Chinook varianter nu er blevet leveret til transporthelikopterenheden, ønsker KLu at sælge de ældre Chinook modeller så hurtigt som muligt, da der er behov for hangarplads til de nye helikoptere. I alt 7 CH-47D helikoptere [D-101, D-103, D-106, D-661, D-663, D-664 og D-665] menes at være oplagret ved Gilze-Rijen og er dermed klar til fornævnte salg. Et eksemplar vil dog blive bevaret ved Militair Luchtvaart Museum (Military Aviation Museum) ved Soesterberg, mens en CH-47D helikopter [D-666] om kort tid skal udstilles ved Gilze-Rijen. Tilbage i 2020 solgte forsvarsministeriet 4 CH-47F(NL) Chinook modeller [D-891, D-893, D-894 og D-895] til et andet brandslukningsselskab, Coulson Aviation (USA) Inc. ved Portland, Oregon. Dette selskab råder over en række forskellige helikoptere og fastvingefly, mens Chinook helikopterne nu er oplagret ved San Bernardino, Californien. Hidtil er 17 nye CH-47F MYII CAAS Chinook modeller blevet leveret til KLu [D-472, D-473, D-479, D-480, D-481, D-483, D-484, D-485, D-601, D-602, D-603 og D-604 til 298 Squadron ved Gilze-Rijen samt D-474, D-475, D-476, D-477 og D-478 til 302 Squadron ved Fort Hood, Texas]. Yderligere en helikopter [D-482] vil blive leveret til 298 Squdron i løbet af de kommende måneder. De 2 sidste modeller [D-605 og D-606] bliver fortsat testet i USA.

AFM 5/23 : Det hollandske forsvarsministerium har 9/3/2023 annonceret planer om at sælge 6 af sine »forældede« CH-47D Chinook transporthelikoptere til Billings Flying Services i Montana, USA, efter at have vurderet, at det ville være for vanskeligt at overføre disse transportmodeller til de ukrainske væbnede styrker. Det familieejede firma, som har hovedkvarter ved Billings i Montana, har specialiseret sig i brandslukning fra luften samt katastrofehjælp over hele den kontinentale USA og råder allerede over en flåde af Chinook helikoptere, som ville blive forøget med yderligere 6 stk. ved dette salg. Den hollandske flåde af CH-47D modeller er allerede blevet udfaset, idet Defence Helicopter Command er ved at modtage 20 fabriksnye CH-47F MYII CAAS helikoptere. Men på grund af den unikke cockpitkonfiguration for disse CH-47D varianter – som kun anvendes af Holland og Singapore – blev det i sidste ende besluttet, at en overførsel til Ukraine ville være uholdbar. Det blev anset for vanskeligt at levere uddannelse og træning i en international kontekst, mens det unikke cockpit ville gøre vedligeholdelse i fremtiden mere besværlig. Bilings har opereret med Chinook helikoptere i nogen tid, som er blevet trykket tilbage fra det amerikanske militær. Forslaget om salg, som ligeledes omfatter levering af reservedele samt specifikt testudstyr, blev godkendt af Defence Materiel Sales Committee dec. 2022. En kontrakt forventes indgået med Billings Flying Service ultimo marts 2023, hvorefter der vil blive aftalt en leveringsplan.

SCW 12/6/23 : Salget af 6 udfasede CH-47D Chinook transporthelikoptere [D-101, D-102, D-106, D-661, D-662 og D-667] fra det hollandske luftvåben (KLu) til det amerikanske brandslukningsfirma Billings Flying Services i Montana er nu blevet formaliseret ved en kontraktindgåelse 8/6/2023. Helikopterne vil i hollandsk tjeneste blive afløst af nye CH-47F MYII CAAS modeller, hvoraf i alt 26 stk. er blevet bestilt. Det første eksemplar blev overdraget april 2021. Tidligere er 4 andre CH-47D modeller blevet solgt til brandslukningsopgaver ved Coulson Aviation Inc i Portland, Oregon, mens andre vil blive udstillet eller anvendt til træning på jorden. Brandslukningshelikopterne, som vil blive forsynet med interne vandtanke og snorkel, vil ligeledes blive anvendt til transportopgaver og katastrofehjælp. Billings råder allerede over en række udfasede CH-47D helikoptere fra US Army [N227AJ (ex 92-00302), N303AJ (ex 89-00132), N401AJ (ex 93-00930), N404AJ (ex 92-00297), N405AJ (ex 92-00289), N561AJ (ex 90-00184), N562AJ (ex 90-00185) og N588AJ (ex 92-00290)].

SCW 14/11/23 : Det hollandske luftvåben (KLu) fik leveret den sidste CH-47F MYII CAAS (Common Avionics Architecture System) Chinook transporthelikopter 9/11/2023. Helikopteren [D-606] blev overført fra Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW/Logistics Centre Woensdrecht) til Gilze-Rijen luftbasen, hvor den vil blive opereret af 298 Squadron. Den første CH-47F model var blevet leveret til 298 Squadron 14/4/2021. I alt har KLu bestilt 20 CH-47F Chinook helikoptere, hvoraf 15 stk. opereres af 298 Squadron ved Gilze-Rijen. De 5 andre anvendes udelukkende til træningsopgaver af 302 Squadron ved Robert Grey AAF, Texas (også kendt som Fort Cavazos-Killeen). KLu ønskede oprindeligt at anskaffe 14 nye CH-47F modeller samt at opgradere 6 ældre CH-47F helikoptere [D-890 til D-895]. Som del af forsvarsbudgettet for 2015 besluttede den hollandske regering at investere i de væbnede styrkers indsatsparathed og vedholdenhed. Chinook Replacement & Modernisation projektet omfattede anskaffelsen af 14 nye CH-47F MYII CAAS Chinook helikoptere til afløsning af de 11 ældre CH-47D varianter. Til sidst blev det besluttet ikke at opgraderede de 6 ældre CH-47F modeller, men i stedet at købe nye eksemplarer, hvilket bragte flåden af Chinook helikoptere op på 20 stk. Fordeling: 298 Squadron [D-472, D-473, D-479, D-480, D-481, D-482, D-483, D-484, D-485, D-601, D-602, D-603, D-604, D-605 og D-606] og 302 Squadron [D-474, D-475, D-476, D-477 og D-478].

AFM 1/24 : Det hollandske luftvåben modtog sin tyvende og sidste CH-47F Multiyear II Common Avionics Architecture System (MYII CAAS) Chinook transporthelikopter 9/11/2023. Modellen [D-606] blev overført fra Logistic Center Woensdrecht til Gilze-Rijen AB, hvor den er tilgået 14 andre CH-47F Chinook helikoptere opereret af 298 Squadron. De resterende 5 CH-47F modeller anvendes til træningsformål af 302 Squadron ved Robert Gray AAF (Fort Cavazos-Killeen) i Texas.