Egypten/Apache

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
550 Attack Helicopter Brigade 51 Squadron Abu Hammad AH-64A Az Zaqaziq
52 Squadron Abu Hammad AH-64A Az Zaqaziq
550 Attack Helicopter Brigade 53 Squadron Wadi al Jandali AH-64A 51 Squadron

WAPJ 27/97 : Leveringen af det andet parti på 12 MDH AH-64A Apache angrebshelikoptere til det egyptiske luftvåben forventes at starte ultimo 1996. Hermed vil i alt 36 eksemplarer af denne helikoptertype være i tjeneste.

AFM 12/99 : Egypten modtog de første 24 AH-64A Apache angrebshelikoptere i 1995. Blev efterfulgt af yderligere 12 stk. fra 1996, sammen med 1.000 Hellfire II panserværnsmissiler.

WAPJ 42/00 : Egypten modtog 24 AH-64A Apache angrebshelikoptere til luftvåbnet fra 1995, efterfulgt af yderligere 12 fra slutningen af 1996. Opereres af 2 eskadriller under angrebshelikopterbrigade ved Abu Hammad.

JDW 15/01 : Egypten forventes snart at underskrive kontrakt om opgradering af sine 35 AH-64A Apache angrebshelikoptere til AH-64D standard.

JDW 48/01 : Boeings McDonnell Douglas Helicopter Company ved Mesa, Arizona, har modtaget kontrakt på opgradering af den egyptiske hærs 35 AH-64A Apache angrebshelikoptere til AH-64D standard. Vil ikke få Lockheed Martin Longbow radar. Vil blive leveret retur efter opgradering fra medio 2003, frem til aug. 2006.

AFM 3/07 : Alle 35 opgraderede AH-64D Apache angrebshelikoptere er nu blevet leveret tilbage luftvåbnet. Blev markeret ved ceremoni 9/1/2007 i Cairo. Egypten erhvervede oprindeligt 24 AH-64A helikoptere i 1990, efterfulgt af yderligere 12 i 1994. Af disse er en gået tabt inden opgraderingen blev påbegyndt. Kontrakt for opgradering blev indgået 15/11/2001 og er blevet udført af Boeing ved Mesa, Arizona. Opgraderingen omfatter dog ikke AN/APG-78 Longbow ildkontrol-radaren. Typen opereres af 550 Attack Helicopter Battalion/52 Squadron ved Al Zagazig (også kendt som Abu Hamad) samt af 51 Squadron underlagt ukendt bataljon ved Kattameya.

AFM 8/09 : Egypten har anmodet USA om 12 Boeing AH-64D Block II Apache Longbow kamphelikoptere og 28 M299 Hellfire Longbow missillaunchere maj 2009. Vil blive brugt til beskyttelse af vitale installationer og nærstøtte til landstyrkerne. Luftvåbnet erhvervede 24 AH-64A Apache helikoptere i 1990, efterfulgt af 12 mere i 1994, som blev leveret fra marts 1994. En er gået tabt ved en ulykke, men resten (35 stk.) blev opgraderet til AH-64D standard iht. kontrakt indgået 11/01. Typen opereres af 2 enheder: 51 Squadron ved Kattameya AB og 550th Attack Helicopter Brigade/52 Squadron ved Zaqaziq/Abu Hamad.

AFM 7/10 : Boeing modtog en foreløbig kontrakt 5/5/2010 for 10 AH-64D Apache Block II kamphelikoptere til det egyptiske luftvåben. Vil supplere den eksisterende flåde på 35 helikoptere, som blev leveret som AH-64A modeller men opgraderet til AH-64D standard efter en kontrakt fra nov. 2001.

AFM 10/12 : Det egyptiske luftvåben råder over 35 Boeing AH-64D Apache Longbow kamphelikoptere. Typen opereres af 51 og 52 Squadron ved Katameya AB, Cairo.

AFM 2/13 : Boeing modtog kontrakt på et ukendt antal A-64D Apache Longbow kamphelikoptere til det egyptiske luftvåben 20/12/2012. Den 22/5/2009 blev den amerikanske kongres præsenteret om en planlagt anskaffelse af 12 helikoptere. Kontrakten omfatter sandsynligvis den nyere AH-64E version.

FG 18/9/14 : Den amerikanske regering har sat leveringen af 10 nye Boeing AH-64D Apache kamphelikoptere til det egyptiske luftvåben i bero pga. den politiske situation i landet.

AFM 11/14 : Det amerikanske forsvarsministerium har 20/9/2014 bekræftet, at det fortsat er planen at levere 10 Boeing AH-64 Apache angrebshelikoptere til Egypten. Helikopterne er allerede blevet produceret, men det er endnu uvist, hvornår de vil blive leveret. Typen vil blive brugt i kampen mod terrorisme. USA havde indstillet al militærhjælp til landet 9/10/2013 pga. den fortsatte vold i landet efter at præsident Morsi var blevet afsat 3/7/2013.

AFM 1/15 : Et parti på 10 Boeing AH-64 Apache kamphelikoptere er blevet leveret til det egyptiske luftvåben ultimo nov. 2014, efter at USA har hævet våbenembargo 22/4/2014. USA havde indstillet al våbenhjælp til Egypten 9/10/2013 pga. den fortsatte politiske vold i landet. Egypten ønskede oprindeligt 12 Apache helikoptere, men den endelige kontrakt med Boeing indgået 20/12/2012 omfattede kun 10 stk. Det vides endnu ikke, om der er tale om AH-64D Block II eller AH-64E Guardian (AH-64D Block III) helikoptere.

FG 27/11/18 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt et muligt salg af 10 Boeing AH-64E angrebshelikoptere til Egypten. Helikopterne vil blive anskaffet gennem FMS-processen (Foreign Military Sales). Aftalen vil desuden omfatte måludpegningssystemer, våben (inkl. 135 Lockheed Martin AGM-114 Hellfire panserværnsmissiler), ECM samt trænings- og logistikstøtte. Det egyptiske luftvåben råder allerede over 46 AH-64D modeller, mens andre kunder i området omfatter Forenede Arabiske Emirater, Israel, Kuwait, Qatar og Saudi-Arabien. De nye helikoptere skal bl.a. bruges til bekæmpelse af terrorister på Sinai-halvøen. Egypten har desuden bestilt 46 Kamov Ka-52 kamphelikoptere fra Rusland dec. 2015, hvoraf 34 stk. nu er i tjeneste ved luftvåbnet.

AFM 2/19 : US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) underrettede den amerikanske kongres om et muligt salg af 10 Boeing AH-64E Apache kamphelikoptere til Egypten ultimo nov. 2018. Det egyptiske luftvåben råder allerede over 45 AH-64D helikoptere, inkl. 35 eksemplarer ombygget fra AH-64A standard. Leveringen af de 10 nye AH-64D helikoptere var blevet forsinket efter amerikansk våbenembargo fra 9/10/2013 efter fortsat uro i landet. Embargoen blev efterfølgende ophævet 22/4/2014, hvorefter helikopterne ankom med skib til Alexandria 24/11/2014.

FG 8/5/20 : Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt en mulig FMS-kontrakt (Foreign Military Sales) for opgradering af 43 Boeing AH-64E Apache kamphelikoptere i tjeneste ved det egyptiske luftvåben. Defense Security Cooperation Agency underrettede den amerikanske kongres om planerne 7/5/2020. De renoverede AH-64 helikoptere vil blive brugt til at modernisere de væbnede styrker som del af kampen mod terroraktivitet på Sinaihalvøen, som truer sikkerheden i Egypten og Israel og underminerer den regionale stabilitet. Som del af opgraderingspakken ville Egypten modtage 88 GE Aviation T700-GE-701D motorer, 47 Lockheed Martin Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensors, 92 Honeywell Embedded Global Positioning System/Inertial Navigation Systems samt reservedele. Mange af komponenterne, inkl. størstedelen af T700 motorerne, ville være renoverede dele.