Peru/Hunter

SMYB 80/81 : Luftvåbnets operationelle styrke omfatter 3 kampgrupper. No. 12 Group råder over 1 eskadrille med Hunter F.4/52 dagjagerfly.

WAPJ 30/97 : Hawker Hunter kampfly ved Grupo de Caza 12, Limatambo, blev aflÝst af Sukhoi Su-20/22 omkring 1978.