Laos/An-24

EWAP/86 : De fleste transportfly leveret af Sovjetunionen opereres officielt af Lao Air. Gælder også 5 Antonov An-24.