Senegal+Gambia/Baser

Luftvåbnet
Banjul/Yundum (Gambia)
Bel Air
Dakar/Yoff
Dodji
Oukam
Tambacounda
Ziquinchor