Tyr-klassen minelægger Norge

Den norske minelægger Tyr Deplacement: 650 tons
Dimensioner: 42 x 10 x 3,5 m
Motorer: 2 Dautch dieselmotorer, 1.300 hk
Fart: 12 knob
Besætning: 15 mand
Minekapacitet: 2 skinner til minelægning

Norge: 1

Navn/Nummer

Køllagt Søsat Tjeneste

Noter

N 50 Tyr - - 7-3-95 Haakonsvern

Noter: Tyr var oprindeligt et civilt fartøj som blev erhvervet af flåden i 1994. Ombygget til minekontrolfartøj i 1995 for kontrol af permanent udlagte, kontrollerede minefelter. Kan desuden udlægge og bjærge miner. Andre opgaver omfatter rednings, patrulje- og rekognosceringsopgaver.