Jacob van Heemskerck-klassen FFG Holland

Den hollandske fregat Jacob van Heemskerck

Holland: 0 (2÷2)

Navn Køllagt Søsat Tjeneste Noter
F 812 Jacob van Heemskerck 21-1-81 6-11-83 15-1-86 Den Helder > Chile 12/05
F 813 Witte de With 15-12-81 25-8-84 17-9-86 Den Helder > Chile 6/06

JDW 15/02: De to fregatter af Jacob van Heemskerck-klassen på 3.750 tons forventes udfases omkring 2011-12 og erstattet med 2-4 landangreb-korvetter.

JFS 05/06: Er blevet solgt til Chile 3/04. Vil blive overført hhv. 12/05 og 6/06.