PZL Mi-2 Hoplite

Polen (flåden):

Enhed Base Type Noter
1 Pucki Dywizjon Lotnictwo Marynarki Wojennej 
Eskadra C > EL 28 Gdynia-Barbie Doly Mi-2  -